Huisartsen in actie

Huisartsen in actie

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022 voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

  • meer tijd hebben voor onze patiënten;
  • minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
  • betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
  • dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli aanstaande gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze huisartsenpraktijk die dag vanaf 11.00 uur gesloten. U kunt in het geval van spoed of een levensbedreigende situatie tot 17.00 uur contact opnemen met de collega’s van Gezondheidscentrum Plus. Zij zijn bereikbaar onder hun spoednummer: 040 – 211 20 30.
Vanaf 17.00 uur kunt u voor spoedzaken, zoals gebruikelijk, terecht bij Huisartsenpost Oost-Brabant, bereikbaar onder nummer: 088 – 876 5151.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.