Medewerkers

Huisartsen

De artsen van Medisch Kwartier Eindhoven hebben ieder specifieke expertise en ervaring, waardoor we in staat zijn om vraaggericht en persoonsgericht antwoord te geven op je vragen en in te spelen op je behoeften. Heb je liever een huisarts als eerste aanspreekpunt? Dat kan uiteraard.

Elly Vogelzang (huisarts)

Waarnemend huisarts

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige handelingen met medische handelingen binnen zijn/haar deskundigheidsgebied.Ze werkt zelfstandig naast de huisartsen en neemt ook taken van de huisartsen over.

Megje van Winkel

verpleegkundig specialist

Eline Bosma

verpleegkundig specialist i.o.

Doktersassistenten

De doktersassistenten van Medisch Kwartier Eindhoven zijn je aanspreekpunt als het gaat over allerlei praktische vragen, zoals (herhaal)recepten en uitslagen van bloed- en urineonderzoek. Ook verrichten onze doktersassistenten bepaalde (kleine) medische handelingen, denk hierbij aan het verwijderen van wratten, het maken van uitstrijkjes etc.

Doktersassistente Heike Heuter

Coördinerend doktersassistente Ankie Klomp

Praktijkondersteuners (POH)

Bij Medisch Kwartier Eindhoven werkt zowel een POH Somatiek als een POH GGZ.
De POH Somatiek begeleidt mensen met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte), longklachten zoals COPD en Astma en hart- en vaatziekten. De POH geeft begeleiding, advies en voert regelmatig controles uit.

Dimphy Jansen

POH Somatiek

Jevve Jans

POH GGZ

Praktijkmanager

De praktijkmanager draagt zorg voor de ondersteunende processen en de organisatie van de praktijk.

Marjoleine Albarda

Praktijkmanager

Gerard Timmermans

Supervisor praktijkorganisatie