Spreekuur en huisbezoek

Spreekuur

Een consult in Medisch Kwartier Eindhoven is altijd op afspraak.
U kunt telefonisch een afspraak maken voor een consult van in principe 15 minuten (één klacht per consult).
Voor het maken van een afspraak, huisbezoek of een telefonische (beeldbel-) afspraak belt u tussen 08.00 en 10.30 uur naar onze praktijk (keuzemenu optie 3). U kunt ook zelf via onze website een afspraak inplannen. Ook hiervoor geldt: één klacht per consult.

Voor het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de klacht(en) waarvoor u wilt komen. De assistente maakt een inschatting van de aard en spoedeisendheid van uw klacht(en). Hierdoor kan de assistente de juiste zorg, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener voor u helpen organiseren. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit dan aan bij de assistente, dan kan hier rekening mee worden gehouden bij het maken van de afspraak.
Door deze manier van werken kunnen we de praktijk efficiënt laten functioneren, de kwaliteit van de zorg borgen en de wachttijden tot een minimum te beperken.

Huisbezoek

Mocht u om medische redenen niet in staat zijn op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toe komen. U kunt tussen 08.00 en 09.30 uur een huisbezoek aanvragen. De huisarts komt u dan tussen 13.00 en 14.00 uur bezoeken of na 16.30 uur. Omdat er in de huisartsenpraktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk te komen.

Waarneming

Medisch Kwartier Eindhoven levert 5 dagen in de week zorg.
Voor de avond, nacht en weekenddiensten zijn we aangesloten bij de huisartsenpost in het Catharina ziekenhuis.

Mocht een van onze zorgverleners met verlof zijn of onverhoopt ziek zijn, dan werken we samen met de zorgverleners van Gezondheidscentrum Plus, om de continuïteit van de zorg te waarborgen.