Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde heeft het doel om chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten en COPD, te voorkomen, te behandelen of gunstig te beïnvloeden, voor zover ze (in)direct samenhangen met de leefstijl. Het is een wetenschappelijk onderbouwde toepassing van preventieve en therapeutische leefstijlveranderingen. Het gaat voor een belangrijk deel over (bewustwording) van gedrag, motivatie en beïnvloeding van de context van een individueel persoon. Ook van zijn sociale en professionele omgeving en de hedendaagse (obesogene) omgeving in combinatie met de wensen, behoeften en mogelijkheden van het individu. Leefstijlgeneeskunde richt zich daarbij op het geheel van gedragingen van de mens en zijn omgeving; zijn voeding- en beweegpatroon, stress en ontspanning, slaap, sociale context en zingeving. Leefstijlgeneeskunde richt zich op aangeleerd en beïnvloedbaar gedrag en daarmee de basis voor iedere (medische) praktijk

*Bron: hoofdstuk 1 van Handboek leefstijlgeneeskunde onder redactie van Maaike de Vries en Tamar de Weijer