Positieve gezondheid

Uit onderzoek van Machteld Huber blijkt dat heel verschillend wordt gedacht over de waarde van gezondheid. Patiënten vinden álle dimensies (het fysieke, emotionele en de sociale uitdagingen) van gezondheid en ziekte belangrijk. Terwijl zorgprofessionals, juist veel belang hechten aan lichaamsfuncties als klachten en conditie.
Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid (deze dimensies dan ook noemen…). Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Door de nadruk te leggen op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend als zieke benaderd.

Hoe werkt het?

  • Mensen kunnen door middel van een vragenlijst en met het zogenoemde spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?
  • Zorg-/hulpverleners en patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zou jij willen veranderen?
  • Samen bedenken ze vervolgens wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren. De verschillende mogelijkheden maken de zorg-/hulpverleners voor de patiënt zichtbaar en vindbaar.

*Bron: https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/