Patiëntensysteem

Inzage in uw dossier
Aanvragen herhaalrecept
Online afspraak maken
E-mail consult

Via het patiëntensysteem van Medisch Kwartier Eindhoven is het mogelijk om uw medisch dossier in te zien en om online een herhaalrecept aan te vragen. Vindt u het makkelijker om telefonisch uw herhaalrecept aan te vragen dan is dat ook mogelijk: (040) 211 51 79 (optie 2)

Het is mogelijk om via het patiëntensysteem zelf een afspraak met de huisarts te maken. Per afspraak worden er 15 minuten voor u gereserveerd.
Neem contact op met de assistente als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten heeft: (040) 211 51 79

Ook is het mogelijk om via het patiëntensysteem een vraag te stellen aan ons: E-Consult. Een emailconsult is niet bedoeld voor dringende zaken. Neemt u voor dringende zaken altijd contact op met de assistente.

Om in ons patiëntensysteem te komen kunt u hier inloggen: