Onze visie

Medisch Kwartier Eindhoven is een gezondheidscentrum, met een huisartsenpraktijk en een (para)medisch behandelcentrum. We zijn méér dan een centrum met individuele zorgmedewerkers: alle behandelaars werken nauw met elkaar samen.

In ons gezondheidscentrum beschouwen wij iedere patiënt als een uniek persoon. We benaderen gezondheidsklachten vanuit een brede context. Ziekte zien we als een disbalans in het lichaam. We gaan samen met de patiënt op zoek naar het zelfhelend vermogen. We maken daarbij gebruik van (wetenschappelijke) kennis en kunde van verschillende geneeskundige disciplines en zienswijzen, die we integreren. Dat betekent een holistische kijk, een medische aanpak met aandacht voor leefstijl, voeding en psychisch welbevinden. Gericht op gezondheidsbevordering. Ook wel P4-geneeskunde genoemd: (1) Persoonlijk, (2) Participatief, (3) Preventief, en (4) Predictief .

Persoonlijk

De focus van de door ons aangeboden zorg ligt op het individu, op de persoon, en hoe het welzijn verbeterd kan worden bij ziekte. Diagnose, (medicamenteuze) therapie en (preventieve) leefregels worden afgestemd op het individuele profiel en de sociale context van de patiënt. Hierdoor neemt de effectiviteit toe en nemen ongewenste bijwerkingen af.

Participatie

Wij streven ernaar dat onze patiënten goed zijn geïnformeerd over hun eigen gezondheid en voorbereid zijn op het maken van hun eigen gezondheidskeuzes. Waar nodig en gewenst worden patiënten hierbij door onze zorgmedewerkers geholpen. Op die manier beslissen wij samen. De vrijheid om eigen keuzes te maken maakt de gezondheidszorg meer effectief.

Preventief

Je krijgt bij ons de juiste handvatten aangereikt voor het herkennen van de eerste tekenen van een ziekte. Je persoonlijk profiel en inzicht in de risico’s maakt dat we samen komen tot een selectie van mogelijkheden om je gezondheid positief te kunnen beïnvloeden. Dit leidt tot effectievere preventie, afgestemd op je individuele leefsituatie.

Predictief

In de nabije toekomst zullen we steeds meer mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart kunnen brengen, ondermeer door het opstellen van een geïntegreerd gezondheidsprofiel en risico’s waar acties op kunnen worden ondernomen.

Wat doen we?

In Medisch Kwartier Eindhoven werken behandelaars vanuit verschillende visies zoals bijvoorbeeld leefstijlgeneeskunde, antroposofie en het concept van de positieve gezondheid. Afhankelijk van de wens van de patiënt en de klachten en/of ziekte proberen we samen de juiste behandelaar en behandeling te bieden

Naast huisartsen zijn er in het gezondheidscentrum mogelijkheden voor acupunctuur, ademtherapie, diëtetiek, fysiotherapie, manueel therapie en osteopathie. Indien nodig en gewenst hebben we daarnaast nog een uitgebreid netwerk van zorgprofessionals tot onze beschikking, zoals bijvoorbeeld voor psychologische begeleiding. Onze brede aanpak leidt feitelijk altijd tot adviezen ten aanzien van leefstijl en voeding. Door goede samenwerking met de naast het centrum gelegen antroposofische huisartsenpraktijk zijn ook verschillende antroposofische therapeuten beschikbaar.

Deze visie op gezondheid en zorg hebben we ook vertaald naar de inrichting van de praktijk. Je ziet en voelt dat er veel aandacht is besteed aan de vormgeving en kleurstelling van de praktijk.

Natuurfotograaf en emeritus hoogleraar systeembiologie Jan van der Greef heeft ons enkele bijzondere en prachtige foto’s beschikbaar gesteld. Deze zijn onder andere te vinden in de wachtkamer en in een paar spreekkamers.

We vinden daarnaast dat de huidige beschikbare moderne technieken en communicatiemethoden een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan goede zorg. Dat betekent dat we gebruik maken van telefonische triage, zo nodig en zo mogelijk videoconsultatie en begeleiding op afstand. Zo kunnen wij ook in COVID-19 tijden veilige en vertrouwde zorg leveren.

We heten je van harte welkom in Medisch Kwartier Eindhoven voor optimale en persoonlijke zorg en begeleiding.