Hoe kan het dat ik een bedrag van PoZoB op mijn zorgoverzicht van mijn zorgverzekeraar zie staan?

Huisartsen declareren kosten voor hun patiënten bij de zorgverzekeraars. In het kader van transparantie in de zorg is afgesproken om alle declaraties die gedaan worden bij de zorgverzekeraar op het zorgoverzicht te vermelden. Een aantal zorgverzekeraars maakt melding van de kosten die wij als zorggroep namens de huisartsen declareren. Het is voor u als patiënt wellicht niet altijd duidelijk waarom een zorggroep als PoZoB kosten in rekening brengt. Hieronder leggen wij dit uit.

Zorggroep PoZoB is een samenwerkingsverband in Zuidoost Brabant en Noord-Limburg waar zo’n 160 huisartsenpraktijken bij zijn aangesloten. Ook uw huisarts is aangesloten bij PoZoB. Namens deze huisartsen voert PoZoB verschillende activiteiten uit om de huisartsenzorg in de regio te organiseren en te verbeteren. Dat doen we samen met onze praktijkondersteuners en andere zorgverleners binnen de regio, zoals paramedici (diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en pedicures), psychologen, apothekers, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, ziekenhuizen, gemeenten en partners in het sociale domein.

Sinds 2 jaar worden voor iedere patiënt van een huisartsenpraktijk deze bedragen gedeclareerd ook als je niet in een zorgprogramma bent opgenomen.

Wat voor bedragen kunt u vinden?

De volgende declaraties kunt u vinden in het declaratie/zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar:

Algemene PoZoB declaraties voor alle patiënten van PoZoB huisartsen, zoals:

  • inschrijftarief huisarts
  • tegemoetkoming kosten digitalisering huisartsenzorg
  • organisatie- en infrastructuur ketenzorg, per ingeschreven verzekerde.
  • Ouderenzorg….
  • GGZ…..

De ondersteuning van de huisartsenzorg brengt kosten met zich mee. Met de zorgverzekeraars zijn vaste afspraken gemaakt over de betaling van deze kosten. Deze worden voor alle ingeschreven patiënten gedeclareerd, ook als die niet naar de huisarts is gegaan of geen gebruik maakt van bijv. een zorgprogramma via uw huisarts of zorggroep.  De bedragen zijn meestal laag. De kosten worden namelijk verdeeld over alle ingeschreven patiënten van een praktijk