Medisch Kwartier Eindhoven

Medisch Kwartier Eindhoven groeit

Medisch Kwartier Eindhoven is flink aan het groeien. Momenteel zijn in onze huisartsenpraktijk werkzaam:

  • Huisarts Elly Vogelzang
  • Huisarts Anne-Marie Gerritsen
  • Basisarts Ramon Janssen
  • Leefstijlarts Soleil Erens
  • Verpleegkundig specialist Megje van Winkel
  • Verpleegkundig specialist in opleiding Eline Bosma
    Wat doet een verpleegkundig specialist? Een verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige handelingen met medische handelingen binnen zijn/haar deskundigheidsgebied. Megje en Eline werken zelfstandig naast de huisartsen en nemen ook taken van de huisartsen over (zij hebben hiervoor hun eigen spreekuren).