Boostervaccinaties verlopen via de GGD

De boostervaccinaties verlopen via de GGD. De huisarts heeft hierin geen rol meer. U krijgt dus een oproep van de GGD en niet van de huisarts.
Voor meer informatie over de boostervaccinatie, verwijzen we u naar de volgende website van de Rijksoverheid

U kunt ook informatie vinden op de website van het RIVM
Op de site van het RIVM staat ook een video met daarin meer informatie/uitleg over de boostervaccinatie

= = = = = = = = =

The booster vaccinations are provided by the GGD. The GP has no role in this anymore. You will receive an inviation from the GGD and not from the GP.
For more information about the booster vaccination, we refer you to the following website of the Government

You can also find information on the website of the RIVM
The RIVM website also includes a video with more information/explanations about the boostervaccination