Afscheid huisarts Sander de Steur

In dit bericht informeren wij je over het afscheid/pensionering van onze huisarts Sander de Steur en stellen wij onze nieuwe huisartsen aan je voor.

Met ingang van 1 januari 2021 is Sander de Steur gestopt met zijn werkzaamheden.

Afscheid/pensionering huisarts Sander De Steur:
een persoonlijk bericht van Sander de Steur

Na een periode van verhuizing, opstarten en inwerken van de huisartsenpraktijk van Medisch Kwartier Eindhoven, op het nieuwe adres, ben ik na uiteenlopende overwegingen tot het besluit gekomen om te stoppen met mijn werkzaamheden.

Ik heb gemerkt dat het uitoefenen van het huisartsen vak, dat ik ruim 34 jaar met veel plezier en overgave heb gedaan, met alles wat daar bij komt kijken, mij toenemend zwaar valt. Hoewel mij op de nieuwe locatie zeker een aantal organisatorische werkzaamheden uit handen zijn genomen, blijven er nog veel zaken over die voor het goed uitoefenen van het volledige huisartsenwerk tóch nog op mij neerkomen en heb ik gemerkt dat ik dat qua spankracht niet meer (steeds) kan opbrengen. Daarom heb ik besloten als huisarts per begin januari te stoppen en mijn werkzaamheden aan de andere collegae over te dragen.

Ruim een jaar geleden had ik al het plan opgevat om na mijn 65e jaar middels een onderbreking van een week of 6-7 goed na te denken over de resterende levensfase en of ik, en zo ja op welke wijze, mijn antroposofische expertise wél nog dienstbaar kan maken. Dat gaat in januari en februari gebeuren. Daarover zal in een later stadium een besluit volgen dat dan ook op onze website kenbaar zal worden gemaakt.

Nu de Corona pandemie nog steeds in ons dagelijks leven ingrijpt, is het niet mogelijk om op een gebruikelijke wijze (zoals een receptie) afscheid te nemen. Om diegenen die dat wensen toch een “afscheidsmoment” te kunnen geven hebben wij het plan opgevat om op zondagmiddag 10, maandag 11 en dinsdag 12 januari 2021 door middel van korte “vijf minuten spreekuurafspraken” hier de mogelijkheid voor te bieden. Je kunt hiervoor op onze website een afspraak inplannen, rekening houdend met de dan geldende Covid-regels voor wat betreft bezoekersaantallen.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen en kan terugblikken op een zeer rijke en boeiende periode waarin heel veel waardevolle contacten en ontmoetingen hebben plaatsgevonden.

Sander de Steur, huisarts.

Introductie nieuwe huisartsen

Zoals je weet zijn we per 1 september jongstleden gestart met ons integratieve gezondheidscentrum Medisch Kwartier Eindhoven. Nu Sander de Steur ophoudt met zijn huisartsenwerk nemen Elly Vogelzang , Liza Walet en Nicole van Dommelen het stokje van hem over.

Elly Vogelzang
Elly is reeds 25 jaar huisarts, werkt regulier en heeft een brede blik op de mens. Ze werkt al jaren samen met hulpverleners in het ‘alternatieve circuit’. Voorheen werkte zij als huisarts in Oud-Woensel. Elly is momenteel ook voorzitter van de Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant. Onderdeel van deze organisatie is de, bij u bekende, huisartsenpost bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

Liza Walet
Liza is ruim 3 jaar werkzaam als huisarts. Ze is betrokken, attent, geduldig en proactief. Ze heeft recent gewerkt als huisarts voor verstandelijk gehandicapten.

Nicole van Dommelen
Nicole is reeds 12 jaar huisarts. Ze volgt momenteel de opleiding TCM (Traditional Chinese Medicine) in Antwerpen. Tot voor kort heeft ze een huisartsenpraktijk in Helmond gehad.

Onze filosofie is dat we uitgaan van de zogenoemde positieve gezondheid en leefstijlgeneeskunde. Dat houdt in dat we naast je gaan staan en meekijken wat er op dit moment in je leven met je aan de hand is. Vervolgens bespreken we dit samen en kijken we welke mogelijkheden je hebt om hier mee om te gaan. Daarnaast nemen we ook je leefomstandigheden plus het spirituele mee evenals de betekenis die je hebt/wilt hebben in onze maatschappij. Kortom, we zien de mens als een geheel, lichaam en geest zijn immers niet te scheiden.

We hopen goede huisartsen voor je te kunnen zijn, waar je vertrouwen in hebt.
Wellicht tot ziens binnenkort, je bent van harte welkom als patiënt van Medisch Kwartier Eindhoven.

Elly Vogelzang, huisarts
Liza Walet, huisarts
Nicole van Dommelen, huisarts

Tot slot

In deze brief heb je kunnen lezen over het afscheid van huisarts Sander de Steur en hebben we onze (nieuwe) huisartsen voorgesteld. Voor meer informatie verwijzen we ook naar onze website.